Předškolní příprava je klíčová pro rozvoj dětí a může jim pomoci připravit se na školní vzdělávání. Jednou z nejdůležitějších dovedností je grafomotorika. Té se děti učí právě v předškolním věku. Grafomotorické dovednosti zahrnují schopnost držet tužku, psát písmena a čísla, kreslit a malovat. Kvalitní předškolní příprava by měla být zaměřena na rozvoj těchto dovedností a měla by být přizpůsobena potřebám a schopnostem dítěte.

I s tímto Vám rádi pomůžeme.
Formou hry budeme s dětmi uvolňovat ruku na budoucí psaní, budeme malovat, kreslit, a dělat různé pohybové aktivity. Doučíme se barvičky, budeme rozšiřovat slovní zásobu, naučíme se vyjadřovat v celých větách, porozumět zadání úkolů a zkusíme společně zvládat různé matematické oříšky.

 

Co by měl umět předškoláček?

Předškolák by měl být schopen zvládnout několik klíčových dovedností, které mu pomohou připravit se na školní vzdělávání. Tyto dovednosti zahrnují:

 • Sociální a emoční dovednosti: Předškolák by měl být schopen spolupracovat s ostatními dětmi, sdílet hračky a respektovat pravidla. Také by měl být schopen vyjádřit své pocity a potřeby a řešit konflikty s ostatními dětmi.
 • Jazykové dovednosti: Předškolák by měl být schopen mluvit srozumitelně a používat správnou gramatiku. Také by měl být schopen poslouchat a porozumět instrukcím a příběhům.
 • Grafomotorické dovednosti: Předškolák by měl být schopen držet tužku správně a psát písmena a čísla. Také by měl být schopen kreslit a malovat.
  Kognitivní dovednosti: Předškolák by měl být schopen rozlišovat barvy, tvary a velikosti. Také by měl být schopen řešit jednoduché matematické problémy a porozumět základním pojmům, jako jsou čas a počasí.
 • Motorické dovednosti: Předškolák by měl být schopen běhat, skákat, tancovat a hrát míčové hry. Také by měl být schopen používat nůžky a lepidlo.
 • Zdravotní a hygienické dovednosti: Předškolák by měl být schopen umýt si ruce, používat toaletu a oblékat se sám. Také by měl být schopen rozpoznat nebezpečí a vědět, jak se chovat v případě nouze.

 

A jak můžete pomoci dítěti Vy sami?

Existuje mnoho aktivit, které mohou děti v rámci předškolní přípravy dělat. Některé z nich jsou:

 • Čtení knih: Čtení knih může pomoci dětem rozvíjet jazykové dovednosti a připravit se na čtení a psaní. Zkuste číst dětem každý den a povzbuzovat je, aby si četli sami.
 • Kreslení a malování: Kreslení a malování jsou skvělé aktivity pro rozvoj grafomotorických dovedností a kreativity. Dejte dětem k dispozici papír, pastelky, barvy a další materiály a povzbuzujte je, aby tvořili.
 • Hry a pohybové aktivity: Hry a pohybové aktivity jsou skvělé pro rozvoj motorických dovedností a koordinace. Zkuste například skákání přes švihadlo, hraní míčových her nebo tancování.
 • Hudební aktivity: Hudební aktivity jsou skvělé pro rozvoj sluchu a rytmu. Zkuste s dětmi zpívat písničky, hrát na hudební nástroje nebo poslouchat hudbu.
 • Výlety a exkurze: Výlety a exkurze jsou skvělé pro rozvoj zvídavosti a zájmu o svět kolem nás. Zkuste s dětmi navštívit muzea, parky, zoologické zahrady nebo jiná zajímavá místa.

 

“Děti jsou jako houby, které nasávají všechny informace a zkušenosti kolem sebe. Je na nás, abychom jim poskytli ty nejlepší podmínky pro růst a rozvoj.” - Neznámý autor